cty TNHH nhà hàng luminus

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty TNHH Nhà Hàng Luminus
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty TNHH Nhà Hàng Luminus
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty TNHH Nhà Hàng Luminus
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 280 pasteur, P. 8 , Q.3