cty gs e&c (hcmc mrt line1 CP2)

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty Gs E&c (Hcmc Mrt Line1 CP2)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Cty Gs E&c (Hcmc Mrt Line1 CP2)
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Block 12, Tan Lap , Thu Duc , Near Suoi Tien Park