2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty CP Sx Tm Dv Mã Vạch Nam Việt
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cty CP Sx Tm Dv Mã Vạch Nam Việt
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 2/3 ĐƯỜNG 426, ẤP 1, XÃ PHƯỚC VĨNH AN, H. CỦ CHI, HCM