CT Group

Quy mô công ty: 1000 - 3000 nhân viên
Website: https://www.ctgroupvietnam.com/
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ct Group
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 117 Nguyễn Đình Chiểu