Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Intops Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Intops Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Yên Phong, Long Châu - Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam