Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nhất Huy
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nhất Huy
10 triệu - 15 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 24 Lê Đình Dương, phường Phước Ninh , Quận Hải Châu , Đà Nẵng , Việt Nam