Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH V&s Packaging Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH V&s Packaging Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH V&s Packaging Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH V&s Packaging Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH V&s Packaging Việt Nam
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH V&s Packaging Việt Nam
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH V&s Packaging Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH V&s Packaging Việt Nam
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH V&s Packaging Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 30VSIP2A, đường số 26, KCN Việt Nam Singapore 2, xã Vĩnh Tân , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương , Việt Nam