1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 144 Trần Phú – Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc