Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Tm Và Dv Quảng An - Jckoreahotel Bắc Ninh
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Tm Và Dv Quảng An - Jckoreahotel Bắc Ninh
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đường tỉnh lộ 286, thôn Chi Long, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh