Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Tm Ánh Ngọc Thanh (Antrade)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Room 5.03, 5th F1., Phuong Tower, 31C Ly Tu Trong Str., Ben Nghe Ward Dist.1, HCM City, Vietnam