6Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Thực Phẩm Plaza
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thực Phẩm Plaza
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thực Phẩm Plaza
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thực Phẩm Plaza
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thực Phẩm Plaza
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thực Phẩm Plaza
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 35 Cự Lộc, Thanh Xuân hoặc Số 56 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội