Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Dbplus
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 2nd Floor, S1 Block, The Sun Avenue Building, 28 Mai Chi Tho St , Quận 2 , Hồ Chí Minh , Việt Nam