Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tử Ls Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tử Ls Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tử Ls Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tử Ls Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 5, đường 11, KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh