Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Thang Máy Phúc Thành
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thang Máy Phúc Thành
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm Công nghiệp Võ Cường, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh