2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Sg Sagawa Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sg Sagawa Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: LO 117, KCN TRONG KCX SAI GON - LINH TRUNG, PHUONG LINH TRUNG, QUAN THU DUC