Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Powercentric
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Powercentric
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Powercentric
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Powercentric
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Powercentric
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 4 Lô I3B-1 Đường N6 Khu CNC Phường Tân Phú Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh.