Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Phát Triển Khu Đô Thị Nam Thăng Long/ Citra Westlake City Development Co., Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Phát Triển Khu Đô Thị Nam Thăng Long/ Citra Westlake City Development Co., Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Ban Quản lý Công sản, Nhà Câu lạc bộ giai đoạn 1, Dự án Khu Đô thị Nam Thăng Long