Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Ô Tô Doosung Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Ô Tô Doosung Việt Nam
10 triệu - 15 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Ô Tô Doosung Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Ô Tô Doosung Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Ô Tô Doosung Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh - Phường Hạp Lĩnh - Tp Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh