Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Tiền Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Tiền Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 12 đường 22, Khu Himlam 6A (Khu Trung Sơn), xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, HCM.