Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Nexone Tech Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nexone Tech Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nexone Tech Vina
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nexone Tech Vina
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nexone Tech Vina
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nexone Tech Vina
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nexone Tech Vina
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đường D2, kcn Đại đồng-Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, Huyện TIên Du, Bắc Ninh