Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Nhà Bếp Sơn Hà
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Nhà Bếp Sơn Hà
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Nhà Bếp Sơn Hà
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Nhà Bếp Sơn Hà
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Nhà Bếp Sơn Hà
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Nhà Bếp Sơn Hà
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô CN07.2 – CN 08, Khu Công nghiệp, Đô Thị Thuận Thành II, Xã Mão Điền , Huyện Thuận Thành , Bắc Ninh , Việt Nam