cong ty TNHH minh phuc vina

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cong Ty TNHH Minh Phuc Vina
Trên 30 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Kcn đại đồng hoàn sơn. Tiên du. Bắc ninh