Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH May Mặc Chiến Lược Xanh
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Mặc Chiến Lược Xanh
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Mặc Chiến Lược Xanh
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Mặc Chiến Lược Xanh
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 168/22 ĐẤT MỚI, KHU PHỐ 7, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG, QUẬN BÌNH TÂN