Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Liên Doanh Phân Bón Hữu Nghị
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Liên Doanh Phân Bón Hữu Nghị
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Liên Doanh Phân Bón Hữu Nghị
Thỏa thuận Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN đô thị Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, Tp.Thanh Hóa, Thanh Hóa