2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Bảo Vệ Môi Trường Green Land- Chi Nhánh Hải Phòng
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Bảo Vệ Môi Trường Green Land- Chi Nhánh Hải Phòng
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN An Dương - Hải Phòng