Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Lô 2 - KCN Bình Xuyên - TT Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc