Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Ka Shin Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Level 3, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City