Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Indochina Strings Vietnam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Indochina Strings Vietnam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Indochina Strings Vietnam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Indochina Strings Vietnam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 162B Điện Biên Phủ, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam