1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Hàng Xanh
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 173 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam