công ty TNHH hằng đạt khang bắc ninh

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Hằng Đạt Khang Bắc Ninh
7 triệu - 10 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Hằng Đạt Khang Bắc Ninh
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Hằng Đạt Khang Bắc Ninh
7 triệu - 10 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Việt Yên tỉnh Bắc Giang