Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
5 triệu - 7 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
7 triệu - 10 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
7 triệu - 10 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
10 triệu - 15 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đường D1, Khu Công nghiệp Đồng Văn 1, Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên, Hà Nam