Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Điện Tử Dong Yang Hải Phòng
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Điện Tử Dong Yang Hải Phòng
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Điện Tử Dong Yang Hải Phòng
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Điện Tử Dong Yang Hải Phòng
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô C5-3, KCN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng