Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa Điện Thoại Vui

Quy mô công ty: 1000 - 3000 nhân viên
Website: https://dienthoaivui.com.vn/
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 30B Hồ Hảo Hớn, Cô Giang