Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
15 triệu - 20 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Dệt Kim Viettex
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 1, tòa nhà 789A Lê Đức Thọ , Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội , Việt Nam