Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng & Phát Triển Đô Thị An Bình
10 triệu - 15 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: số 12 Đường Luy Lâu Phường Vũ Ninh Thành phố Bắc Ninh