Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Làm việc tại Nhà máy Đạt Vĩnh Tiến đường số 6 Cụm khu công nghiệp Hoàng Gia xã Mỹ Hạnh Nam Đức Hòa Long An (Cách ngã 3 giồng 3.5 km)