5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
Trên 30 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm CN Đa nghề Đông Thọ, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh