Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: NO.Lô số CN1-8, KCN Quế Võ 3,huyện Quế Võ,tỉnh Bắc Ninh,Việt Nam