Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Cj Vina Agri- Chi Nhánh Bình Dương
5 triệu - 7 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cj Vina Agri- Chi Nhánh Bình Dương
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cj Vina Agri- Chi Nhánh Bình Dương
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Cj Vina Agri- Chi Nhánh Bình Dương
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Thửa đất số 1292, Tờ bản đồ số 77, ấp Bưng Thuốc - Xã Long Nguyên - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương.