công ty TNHH chả cá hàng sơn

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Chả Cá Hàng Sơn
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Chả Cá Hàng Sơn
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Chả Cá Hàng Sơn
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Chả Cá Hàng Sơn
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội