Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Bao Bì Nm Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Nm Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Nm Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Nm Việt Nam
3 triệu - 5 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Nm Việt Nam
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Nm Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 2, đường TS 6, KCN Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh