7Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô CN14-1, KCN Yên Phong, Bắc Ninh