Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cong Ty Thhn Autonics Vnm
15 triệu - 20 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Cong Ty Thhn Autonics Vnm
10 triệu - 15 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Cong Ty Thhn Autonics Vnm
10 triệu - 15 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Cong Ty Thhn Autonics Vnm
10 triệu - 15 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Cong Ty Thhn Autonics Vnm
15 triệu - 20 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Cong Ty Thhn Autonics Vnm
15 triệu - 20 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot CN-03, Dong Van IV industrial park, Dai Cuong commune, Kim Bang district, Ha Nam province, Viet Nam