Công ty phát triển đầu tư thương mại hà nội

Quy mô công ty: 50 - 100 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Hà Nội
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Phát Triển Đầu Tư Thương Mại Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: thanh xuân hà nội