Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Liên Doanh Hữu Hạn Khách Sạn Chains Caravelle
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Liên Doanh Hữu Hạn Khách Sạn Chains Caravelle
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 19-23 Công Trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam