Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Quốc Gia Adg
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Quốc Gia Adg
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Quốc Gia Adg
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 167-169, đường 9A,KDC Trung Sơn, H. Bình Chánh, Tp. HCM