công ty CPxd nền móng hưng long

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty CPxd Nền Móng Hưng Long
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty CPxd Nền Móng Hưng Long
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Long Biên, Hà Nội