công ty CP 3n construction đà nẵng

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty CP 3N Construction Đà Nẵng
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP 3N Construction Đà Nẵng
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty CP 3N Construction Đà Nẵng
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Luongnhi3n@gmail.com