3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 2/9
5 triệu - 7 triệu Quảng Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 2/9
5 triệu - 7 triệu Quảng Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 2/9
5 triệu - 7 triệu Quảng Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: tại văn phòng công ty Phường Hòn Gai - T.p Hạ Long - T. Quảng Ninh