Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Tân
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Tân
Trên 30 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Tân
20 triệu - 30 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Tân
Trên 30 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 7, ngõ 11 phố Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.